Användarvillkor

Senast uppdaterad 2019-06-28

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du registrerar dig. I användarvillkoren ingår även ”Trivselregler” (se 2.3) samt ”Integritetspolicy” (se 2.4). Genom att använda dig av tjänster från Ett tak AB godkänner du våra användarvillkor. 

1 ALLMÄNT
Ett tak AB, org.nr 559155-4638, ett svenskt aktiebolag (”Ett tak”, ”vi”, ”vår”) tillhandahåller en plattform online som möjliggör matchning mellan hyresgäster som önskar hyra och hyresvärdar som önska hyra ut utrymme i den egna bostaden (vidare kallat ”Tjänsten”). Plattformen återfinns på www.etttak.se

1.1 Avgränsningar

Ett tak är erbjuder inte någon form av andrahandsuthyrning. Ett tak är inte heller en fastighetsmäklare eller annan form av mäklare, agent eller försäkrare. Vi har ingen insyn i eller inflytande över hyresvärdars, hyresgästers eller andra användares agerande och friskriver oss från allt ansvar med anledning därav.

1.2 Ålder

Tjänsterna får endast användas av personer som är över 18 år.

1.3 Ändringar och tillägg

Ett tak förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor enligt eget godtycke utan någon underrättelse. Genom att fortsätta använda ”Tjänsten” godkänner du de ändrade villkoren.

2 TJÄNSTEN

2.1 Registrering

Du registrerar dig genom att färdigställa och skicka in registreringsformuläret som finns tillgängligt via www.etttak.se 

Du åtar dig att endast ange korrekta och icke missvisande uppgifter och information vid registreringen.

2.2 Matchning

Ett tak garanterar varken sökande hyresgäst eller hyresvärd en bostad resp. hyresgäst. Det finns således ingen matchningsgaranti, men vi lovar att göra vårt bästa.

Ett tak försöker förse dig med ett förslag på en hyresgäst eller hyresvärd baserat på de uppgifter du har angett vid registreringen. Vi ger dig endast ett förslag, men användarna ansvarar själva för att ta beslut om ni vill bo tillsammans eller ej. 

2.3 Användande av tjänsten

Varje användare åtar sig att godkänna trivselregler, som finns bifogade till varje hyreskontrakt, och att ha en gällande hemförsäkring. Trivselreglerna finns att läsa här: https://etttak.se/sv/trivselregler/

2.4 Integritetspolicy

Ett tak har ett separat dokument för hur vi hanterar dina personuppgifter, för att det ska bli extra tydligt för dig som användare. Läs dokumentet här: https://etttak.se/sv/hur-vi-hanterar-personuppgifter/