Trivselregler 

Allmänt

Att hyra eller hyra ut ett rum genom Ett tak innebär att man ställer upp på några grundläggande regler/överenskommelser. Trivselreglerna förtydligar roller och åtaganden för varje part. För att kunna använda tjänsten ska man intyga att man har läst trivselreglerna. Genom att underteckna trivselreglerna vid kontraktsskrivningen (ingår som bilaga i samtliga hyreskontrakt) bekräftar var och en av alla blivande hyresvärdar och hyresgäster att de accepterar och vill bidra till ett delat boende som präglas av tillit, trygghet och trivsel för båda parter. Överenskommelsen om boendet sker under trivsamma former i en ömsesidig relation mellan hyresvärd (senior) och inneboende (student).

Definitioner

  • Hyresvärd (senior): Ofta 55 år eller äldre, men även yngre uthyrare med plats över i egna bostaden, är välkomna
  • Hyresgäst (student): Myndig studerande (antagen/inskriven student)

Allmänna trivselregler

Båda parter åtar sig att verka för en relation med sin hyresvärd/hyresgäst som bygger på kommunikation, ömsesidig uppmärksamhet och respekt. Det handlar inte om att tillämpa regler utan att närma sig och lära känna varandra för att bygga goda relationer som fungerar för båda parter.

Inledning

Alla är lika inför lagen och har lika rättigheter. Ingen diskriminering får förekomma.

Diskretion

Respektera varandras privatliv, gå inte in i ett rum utan att vara inbjuden, utom i nödfall eller fara.

Tolerans

Det finns upp- och nedgångar. Dela kunskap och erfarenhet utan överdriven hänvisning vare sig till idealiserat förflutet eller nutid.

Respekt och vänlighet

Hälsa när ni träffas i bostaden, även dåliga dagar. Tänk på den andre som din gäst eller värd.

Samhällsansvar

Ta inte in något olagligt ämne eller föremål i bostaden.

Artighet

Visa hänsyn. Tänk på ljudnivån. Plocka undan efter dig. Rengör sådant som du använder. Ta eller använd inte andra människors egendom (livsmedel, förbrukningsvaror, telefon, etc.) utan samtycke. Tala om ifall du kommer att vara borta i flera dagar.

Solidaritet

Erbjud dig att hjälpa till om den andre verkar ha tillfälliga problem.

Hållbarhet

Tänk på miljön. Använd inte mer el och vatten än nödvändigt. Källsortera när det finns möjligheter till det.

Överenskommelse 1

Hyresvärden åtar sig att tillhandahålla ett funktionellt boende och se till att det kan disponeras i lugn och ro. Hyresvärden ska se till att utföra nödvändiga reparationer och meddela sitt försäkringsbolag om att studenten bor i bostaden.

Hyresgästen åtar sig att följa det parterna kommit överens om och betala deposition och hyra till Ett tak enligt överenskommelse och avisering. Hyresgästen ska använda boendet på ett sätt som inte blir störande för hyresvärden eller grannarna. Hyresgästen ska se till att hålla rent och snyggt i de utrymmen som hen använder (kök, badrum…) liksom sitt rum och ersätta eller reparera de saker som eventuellt slits och skadas. Boendet är avsett endast för hyresgästen själv. Hyresvärden och hyresgästen ska ha tecknat en hemförsäkring.

Ett tak åtar sig att då och då stämma av att medlemmarna följer trivselreglerna. Under hela inneboendetiden är Ett tak en tillgänglig samtalspartner.

Överenskommelse 2

Om parterna av någon anledning inte kommer överens kontaktas Ett tak för en medlarroll. Då undersöker man om båda parter följer det man kommit överens om och det som står i hyreskontraktet. Först försöker vi hitta en lösning tillsammans.

Om man inte kan nå försoning, kommer boendet att avslutas:

  • I slutet av en uppsägningsperiod som inte överstiger en månad* (utom julledighet)
  • Inom 24 timmar i händelse av en allvarlig handling

Om det skulle uppstå ytterligare någon händelse, där samma part på nytt orsakar en situation där parterna inte kommer överens, visar detta att det inte är möjligt för den parten att medverka till en trygg och trivsam tjänst. Det leder då till att personen stängs av från tjänsten och att boendet därmed avslutas. Detsamma gäller om hyresvärd/inneboende låter bli att följa trivselreglerna eller ingångna avtal och överenskommelser.

*) Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader och den månad då uppsägningen görs räknas inte.